അമേരിക്കന്‍ അധിനിവേശകാലത്തെ തടവുകാരെ അഫ്ഗാന്‍ മോചിപ്പിച്ചു : ബാഗ്രാം ജയിലിലെ 65 തടവുകാര്‍ക്ക് മോചനം

അഫ്ഗാനില്‍ അധിനിവേശം നടത്തിയകാലത്ത് അമേരിക്ക തടവിലാക്കിയ, ബാഗ്രാം ജയിലിലെ തടവുകാരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മോചിപ്പിച്ചു.ബാഗ്രാം ജയിലിനുള്ളില്‍ തടവിലായിരുന്ന 65 തടവുകാരെയാണ്