അക്വാര്‍ട്ടിക്‌ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്‌ : തൃശ്ശൂരിന്‌ കിരീടം

കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വകലാശാല ഇന്റര്‍കോളേജിയറ്റ്‌ അക്വാര്‍ട്ടിക്‌ ചാമ്പ്യന്‍ിപ്പില്‍ തൃശ്ശൂരിന്‌ കിരീടം. ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ 125 പോയിന്റോടെ സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കോളേജും പെണ്‍കുട്ടികളുടെ