ബജറ്റ് 2013 : സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

വനിതകള്‍ക്കായി പൊതു മേഖല ബാങ്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പി.ചിദംബരം രണ്ടാം യുപിഎ സര്‍ക്കാറിന്റെ അവസാന പൊതു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ആയിരം