മരണവ്യാപാരി: റമ്മും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ കുരുമുളകും ചേർത്തു കഴിച്ചാൽ കോവിഡ് മാറുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ

റമ്മും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയില്‍ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്...