തൂത്തുക്കുടിയില്‍ കാറിനുള്ളില്‍ ശ്വാസംമുട്ടി നാലു കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയില്‍ കാറിനുള്ളില്‍ ശ്വാസംമുട്ടി നാലു കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു. നാല്, ഏഴ്, എട്ട്, പത്ത് വയസുകാരായ കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഉത്സവം