റെയില്‍വേ നിരക്കു വര്‍ധിപ്പിക്കും

ഉടന്‍തന്നെ യാത്രാ നിരക്കു വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രത്തിലെ പുതിയ റെയില്‍വേ മന്ത്രി പവന്‍കുമാര്‍ ബന്‍സല്‍. റെയില്‍വേക്കു ലാഭമുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല, മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം