ഉത്തർപ്രദേശിലെ സോണേബദ്രയിലെ ഒബ്ര ഡാം റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ സോണേബദ്രയിലെ ഒബ്ര ഡാം റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ നിരവധി