നൃത്തം ചെയ്തു ട്രാഫിക് ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി ഗുജാറാത്തിലെ നൃത്തകര്‍; കയ്യടിച്ചു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൃത്തം ചെയ്ത് ട്രാഫിക് ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി ഗുജറാത്തിലെ ഒരുസംഘം നര്‍ത്തകര്‍. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ നടന്ന ഗര്‍ബ