30 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന തക്കാളിക്ക് ഇപ്പോള്‍ വെറും 30 പൈസ

കഴിഞ്ഞമാസം കിലോ30 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന തക്കാളിക്ക് ഇപ്പോള്‍ വെറും 30 പൈസ. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ചിലയിടങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമാണ് ഈയവസ്ഥ. കടപ്പ ജില്ലയിലെ