സിനിക്കും ടിയാനയ്ക്കും ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാം

ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നു കണെ്ടത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സിനി ജോസ്, ടിയാന മേരി തോമസ്, പ്രിയങ്ക പന്‍വര്‍, ജുവാന മുര്‍മു എന്നിവരെ