സീരിയലുകളില്‍ നിന്ന് ആദ്യ കാലത്ത് കുറേയേറെ ദുരനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി; നല്ല വേഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ചതിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്: അഞ്ജു അരവിന്ദ്

പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടായപ്പോൾ സീരിയല്‍ നിര്‍ത്തി ഒരു ഡാന്‍സ് സ്‌കൂള്‍ തുടങ്ങിയെന്നും അഞ്ജു പറയുന്നു.