മിയാമി ഓപ്പണ്‍ : ഷറപ്പോവ-സെറീന, മുറെ-ഫെറര്‍ ഫെനല്‍

മിയാമി ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് വനിതാ ഫൈനലില്‍ റഷ്യയുടെ മരിയ റപ്പോവയും അമേരിക്കയുടെ സെറീന വില്യംസും കിരീടത്തിനായി ഏറ്റുമുട്ടും. പുരുഷ ഫൈനലില്‍