പൗരത്വബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് ആയിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും

ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന പൗരത്വബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ആയിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും.