സ്‌കൂള്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം

കരിക്കകം ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഒരുവര്‍ഷം തികഞ്ഞിട്ടും സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയില്‍ തന്നെ. കുഞ്ഞുങ്ങളെകുത്തിഞെരുക്കി കൊണ്ടു