ശാരദാ ചിട്ടിതട്ടിപ്പു കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു കോണ്‍ഗ്രസും

പശ്ചിമബംഗാളിലെ ശാരദാ ചിട്ടിതട്ടിപ്പുകേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പണം ആരു കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണെ്ടന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇത്ര വലിയ