സങ്കല്‍പ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോച്ചിംഗ്: സിവില്‍ സര്‍വീസ് ജേതാക്കളാകുന്ന 61 ശതമാനവും ആര്‍എസ്എസ് പിന്തുണയുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന്

ദല്‍ഹി പോലീസ് മുന്‍ കമ്മീഷണര്‍ ആര്‍ എസ് ഗുപ്തയാണ് ഈ സ്ഥാപന മേധാവി. 'ഞങ്ങളുടെ സമീപനം മറ്റു കോച്ചിങ് സെന്ററുകളില്‍