പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി: ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഇത്ര ശക്തമാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രമന്ത്രി

രാജ്യമാകെ എല്ലാ മേഖലകളില്‍ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തികള്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ്.