നടി സാനിയ ഇയ്യപ്പന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സദാചാര ആക്രമണം

ഈ ചിത്രത്തിന് താഴെയായി 'ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ തരാം താങ്കളുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്.' 'പാവം ചൂട് ആയിട്ടായിരിക്കും