ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ ജയിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലെന്ന് സന്ദീപ് ദീക്ഷിത്ത്

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ ജയിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലെന്ന് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന്റെ പുത്രനുമായ