യുപിയിൽ നിന്നും ബിജെപിയെ തുടച്ചുനീക്കും; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനയുമായി അഖിലേഷ് യാദവ്

ബിജെപി തുടർച്ചയായി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില എത്രയാണ്