ഇസ്ലാമിക- സംഘപരിവാര്‍ ഭീകരവാദത്തെപ്പറ്റി തുറന്നെഴുതിയ യുവ എഴുത്തുകാരി സാഹിറയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മാസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിലൂടെ പൂട്ടിച്ചു

ഇസ്ലാമിക- സംഘപരിവാര്‍ ഭീകരവാദത്തെപ്പറ്റി തുറന്നെഴുതിയ യുവ എഴുത്തുകാരിയും എ ഐ എസ് എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സാഹിറയുടെ