പൊലീസിന് സാധിക്കാത്തത് നടത്തിക്കാണിച്ച് കൊവിഡ്: പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ചു നടന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികൾ കൊവിഡിനെ പേടിച്ച് കീഴടങ്ങുന്നു

പഠിച്ചപണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും കണ്ടെത്താനാകാത്ത പ്രതികളാണ് ഇപ്പോൾ പശാലീസിനു മുന്നിൽ സ്വമേധയാ കീഴടങ്ങുന്നതായി വാർത്തകൾ വരുനന്നത്.  അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും