ബാബാ രാംദേവിന്റെ ‘കൊറോണി’ലിന്റെ വില്‍പ്പന തടഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍

മരുന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന രേഖകള്‍ തെളിയിക്കാത്ത പക്ഷം കൊറോണില്‍ വില്‍പ്പന സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി