മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെയുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗിനെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മൂടി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍

മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെയുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗിനെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മൂടി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. ഇന്നലെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ സഞ്ജുവിന്റെ