പാക്‌സേന വീണ്ടും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും പാക്‌സേന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രീനഗറില്‍ സുരക്ഷ കര്‍ശനമാക്കി. ഉറിയിലെ അതിര്‍ത്തിയിലാണ് വെടിവെയ്പുണ്ടായത്.