അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റ് ഏകദിനം; കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് റോസ് ടെയിലർ;

ന്യൂസിലന്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയ താരങ്ങളാണ് റിച്ചാർഡ് ഹാഡ് ലിയും, റോസ് ടെയിലറും. കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരുവരുടേയും ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ്