മലയാളി നഴ്‌സ് മുംബൈയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മോഷ്ടാക്കളുടെ ആക്രമണത്തില്‍പ്പെട്ട്  മലയാളി  നഴ്‌സ് ഫ് ളാറ്റില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍. മുംബൈ ഡോള്‍ഡന്‍ പാര്‍ക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ 16 വര്‍ഷമായി  ജോലി ചെയ്യുന്ന