റഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവര്‍ത്തനം; മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികനു 30 വര്‍ഷം തടവ്

മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികനു റഷ്യക്കു വേണ്്ടി ചാരപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതിനു 30 വര്‍ഷം ജയില്‍ശിക്ഷ. യുഎസ് നേവിക്കു വേണ്്ടി 20 വര്‍ഷം