രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും ഒരുതരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ അഴിമതിക്കു കൂട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ്

രാജ്യത്ത് 60 ശതമാനത്തിലധികം പേര്‍ക്കും ഒരുതരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ അഴിമതിക്കു കൂട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടിവരുന്നുവെന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ്. 30 വര്‍ഷത്തെ ഔദ്യോഗിക

സ്വന്തം വ്യാപാര ശാലയിലേക്ക് കറണ്ട് മോഷ്ടിച്ച ഉന്നതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിനിടയില്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ചീഫ് വിജിലന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ഋഷിരാജ് സിങ്ങിന്റെ കസേര തെറിച്ചു

സ്വന്തം വ്യാപാരശാലയിലേക്ക് കറന്റ് മോഷ്ടിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ പ്രമുഖനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിനിടയില്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ചീഫ് വിജിലന്‍സ് ഓഫീസര്‍

ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന: ഡ്രൈവിംഗ് സ്‌കൂള്‍ പൂട്ടിച്ചു

ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍ ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ അടിസ്ഥാന പരിശീലന സൗകര്യമില്ലെന്നു കണെ്ടത്തിയ നഗരത്തിലെ