റിപ്പബ്ലിക് ദിനപരേഡില്‍ പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ പ്രൊപ്പോസലിന് അനുമതിയില്ല; കേന്ദ്രം പ്രതികാരം തീര്‍ക്കുന്നു?

ജനുവരി 26ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡില്‍ പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ടാബ്ലോ പ്രൊപ്പോസല്‍ നിരസിച്ച് കേന്ദ്രപ്രതിരോധമന്ത്രാലയം