അദ്വാനി വ്യത്യസ്‌തനായ നേതാവ്‌ – കോണ്‍ഗ്രസ്‌

ബി.ജെ.പി. നേതാവ്‌ എല്‍.കെ. അദ്വാനി വ്യത്യസ്‌തനായ നേതാവെന്ന്‌ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അദ്വാനി സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്‌