എയര്‍ടെല്‍ കേരളത്തില്‍ 3ജി റോമിങ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു

എയര്‍ടെല്‍ കേരളത്തില്‍ 3ജി റോമിങ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതോടെ  അത്യാധുനിക എച്ച് എസ് പി എ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ 3ജി ഡിവൈസുകള്‍