കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു; ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ സംഭവത്തില്‍ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർ‌ട്ട് പുറത്ത്

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർ‌ട്ട് ലഭിച്ചത്. ഇതുവരെ ആന്തരികാവയവ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.