പ്രിയങ്കയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രീതി സഹായിയോട് അമേഠി വിടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവിട്ടു

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രീതി സഹായിയോട് അമേഠി വിടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്കി. പ്രീതി സഹായി അമേഠിയിലെ വോട്ടര്‍മാരെ