അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിച്ചു, തൃശൂരിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് തുഷാർ: പ്രചരണത്തിനിറങ്ങി പ്രീതീ നടേശൻ

തൃശൂരില്‍ തുഷാറിന് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഭാര്യ പ്രീതി നടേശന്‍ അറിയിച്ചു.....