ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത: തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും

എന്നാൽ മരിച്ച ദിവസം മൃതദേഹത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് ജോണിന്‍റെ സഹോദരി പറയുന്നത്...