കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കു പുല്ലുവില: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തീസിൻ്റെയും രാമചന്ദ്രന്റെയും ലെെസൻസുകൾ റദ്ദാക്കി

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ റെഡ് സോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 29 തൊഴിലാളികളാണ് രാമചന്ദ്രൻ ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസിൽ ജോലിക്കെത്തിയത്....