“നല്ലനടപ്പി”നായി ഇനിമുതൽ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് പോകാം: ഫ്രീഡം വാക്ക് ഹവായ് ചപ്പലുകളുമായി ജയിൽ

“ഫ്രീഡം വാക്ക്” എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഹവായ് ചപ്പലുകൾക്ക് 80 രൂപയാണ് വില. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ചപ്പലുകൾ ഈ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും

സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കോവിഡ് വിളയാട്ടം: പൂജപ്പുര ജയിലിൽ കിളിമാനൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു

പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ തലസ്ഥാനത്തെ രോഗ വ്യാപന കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 53 പേർക്ക് കൂടി