പോളിയോ : കോഴിക്കോട് വിതരണം ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നുവിതരണം ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനുനടക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ മൊത്തമായി 2,57,563 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് മരുന്നുനല്‍കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി