കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കല്‍ നിയമം പിഎംഎല്‍ ആക്റ്റിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കേസില്‍ സുപ്രിംകോടതി വിധി ഇന്ന്

കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കല്‍ നിയമം പിഎംഎല്‍ ആക്റ്റിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കേസില്‍ സുപ്രിംകോടതി ഇന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും. ജസ്റ്റിസ് എ