കൊവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാത്രി കര്‍ഫ്യുവും ലോക്ക്ഡൗണും പ്രഖ്യാപിച്ചു

കർഫ്യൂ സമയങ്ങളില്‍ മാളുകള്‍ ഭക്ഷണശാലകള്‍ ബാറുകള്‍ എന്നിവ തുറക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.