അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നൈജീരിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നൈജീരിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ്. നാവികരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്