ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍

2012-13 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അവസാന വ്യാപാര ദിവസമായിരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. 131.24 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കുതിച്ച

വിപണി നേട്ടത്തില്‍

കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഇന്നലെ ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഹരി സൂചിക ഇന്ന് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ബിഎസ്‌സി സെന്‍സെക്‌സ്

ഓഹരി വിപണി ഇടിഞ്ഞു

കേന്ദ്ര പൊതു ബജറ്റ് ഓഹരി വിപണിയെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിപണി കനത്ത തകര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സ 190

സെന്‍സെക്‌സ് നേട്ടത്തില്‍

ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി സൂചിക മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സ് 179.75 പോയിന്റുയര്‍ന്ന് 20,103.53 ലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തു.സെൻസെക്സ് 34.86 പോയിന്റ് വർധിച്ച് 17460.57ലും നിഫ്റ്റി 10.70 പോയിന്റ്

സെൻസെക്സ് നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:സെൻസെക്സ് നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം തുടങ്ങി.സെൻസെക്സ് രാവിലെ 315.98 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 17,306.74 ലും നിഫ്റ്റി 91.85 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 5,241

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങി.ഇന്നു രാവിലെ സെൻസെക്സ് 93.87 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 17,000.45 എന്ന നിലയിലും നിഫ്റ്റി

ഓഹരി വിപണി നേരിയ നഷ്ട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിയ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.സെൻസെക്സ് 52.47 പോയിന്റ് നഷ്ട്ടത്തിൽ 16,615.54ലും നിഫ്റ്റി 15.70പോയിന്റ് നഷ്ട്ടത്തിൽ 5,038.40 ലുമാണ്

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നേട്ടം തുടരുന്നു.ഇന്ന് സെൻസെക്സ് 100.05 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 16,554.35 ലും നിഫ്റ്റി 22.65 പോയിന്റ് ഉയർന്ന്

Page 1 of 21 2