നെത്തോലി ഒരുങ്ങുന്നു

ഫഹദ് ഫാസില്‍ ആദ്യമായി ഇരട്ടവേഷത്തിലെത്തുന്ന ‘നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല’ പ്രദര്‍ശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കമാലിനി മുഖര്‍ജി നായികയാകുന്ന ചിത്രത്തില്‍ റീമ കല്ലിങ്കലും