നെരൂദയുടെ ശരീരാവശിഷ്ടം പുറത്തെടുക്കും

കവിയും നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവുമായ പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ മരണത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കും. സോഷ്യലിസ്റ്റ്