റഷ്യൻ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറി

റഷ്യന്‍ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ കെ-152 നെര്‍പ ഇന്ത്യക്കു കൈമാറി. ടോര്‍പസ്, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നെര്‍പയ്ക്ക് സമുദ്രത്തില്‍ 600 മീറ്റര്‍