നെല്ലിയാമ്പതി ഭൂമി കൈയ്യേറ്റം സി.ബി.ഐ അന്വേഷിക്കണം:ഗണേഷ്കുമാർ

നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഭൂമി കൈയ്യേറ്റം സി.ബി.ഐ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വനം മന്ത്രി കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ. ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കേസില്‍