ബി.ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തില്‍ തന്റെ ഫോട്ടോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്‍ ധീരജ് മാധവ്‌

ബി.ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തില്‍ തന്റെ ഫോട്ടോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്‍ ധീരജ് മാധവ്. താന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു രാഷട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ