സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം നൽകിയ പിന്നാലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെതിരെ പുതിയ വാറണ്ട്

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിൽ ആൾട്ട് മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരി പോലീസ്