ദേശീയ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ദേശീയ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ കേന്ദ്രവുമായി കേരളം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി.മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിലാണ്